30. december 2019

AjourCare opruster i Finansfunktionen

AjourCare byder den 1. januar 2020 velkommen til Joakim Bakgaard, der er ansat som økonomichef, og fremover vil lede AjourCares finansafdeling og administration i Vordingborg.
Joakim har i en årrække arbejdet som kundeansvarlig revisor hos Price Waterhouse Coopers, og har siden 2016 betjent Ajourcare i forbindelse med den løbende revision og udarbejdelse af årsregnskabet mv.

Med ansættelsen af Joakim Bakgaard styrker AjourCare Finansfuntionen og de interne administrative funktioner til gavn for både direktion, bestyrelse, nuværende Brugere, kunder, hjælpere og vikarer.
Ansættelsen af Joakim skal ligeledes ses som et fortsat ønske om at løfte AjourCares komptenceniveauer på alle funktioner i virksomheden, hvilket ligger helt i tråd med AjourCares strategi om fortsat udvikling.