Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

AjourCare er godkendt af Socialtilsyn Øst til varetagelse af BPA ordninger

AjourCare er blandt de få bureauer der er godkendt til varetagelse af BPA ordninger

AjourCare er godkendt til varetagelse af arbejdsgiverfunktionerne i BPA-ordninger efter § 95 og § 96 i lov om social service, og er dermed blandt de få bureauer i Danmark der er godkendt til denne opgave.

Har du brug for hjælp til varetagelse af arbejdsgiverfunktionerne i din BPA-ordning, så skriv til mail@ajourcare.dk