Bruger

Dit behov i centrum

 

Hvert menneske er unikt og hver opgave skal tilpasses dette.
Du har behov for professionel hjælp i dit hjem. Det kræver dygtige og engagerede medarbejdere, som er respiratorisk uddannet. De skal være sundhedsfagligt uddannede eller ufaglærte, men med vores egen uddannelse.
Du er i de bedste hænder hos din Teamleder eller Personalekonsulent der sikrer, at personalet er opdateret i nyeste viden.
Vi løser denne type opgaver på delegation fra Respirations Center Øst (RCØ) og Respirations Center Vest (RCV), da der er tale om hospitalsbehandling i eget hjem.
Ring, hvis du har lyst til at høre mere 55 34 14 00

Kvalitet

Det tilbyder vi – sådan arbejder vi
For at sikre, at dit behov bliver opfyldt bedst muligt, arbejder vi med stor brugerinddragelse. Derfor er det vigtigt, at matchet mellem dig og dine hjælpere sker hurtigt, effektivt og bliver stabilt og fleksibelt.
Du får tilknyttet en personalekonsulent, som er faguddannet og som i samarbejde med dig, arbejder på, at der ikke opstår unødige indlæggelser, svigt eller ændring i rutiner.
For at du kan føle dig tryg, sikrer vi tydelige og klare rammer for arbejdet.

Dit team

Medarbejdere med rette kvalifikationer
Dit team opfylder de krav der er til den enkelte unikke opgave. Sammensætningen af TEAMet sker primært ud fra hvilke ønsker og behov du har som Bruger. Med sparring fra din erfarne personalekonsulent, som ved hvad der virker og er muligt.
Dine respirationshjælpere er, på delegation fra respirationscenteret, enten sundhedsfagligt uddannet eller har via kurser og sidemandsoplæring, opnået de nødvendige kompetencer. Alle har den erfaring, der skal til for at kunne varetage netop den opgave, der skal løses hos dig. De er naturligvis i besiddelse af anmærkningsfri straffe- og børneattest og sundhedsfaglig autorisation, hvor det er nødvendigt.
Du er i centrum og i de bedste hænder.

Fra ordination til tryghed i eget hjem

Når du skal have respiratorisk overvågning i dit eget hjem, skal vi i fællesskab finde den bedste løsning for den hjælp vi yder. Nedenfor kan du se hvad planen er, for at du kan få et hjælperteam klar når du skal hjem, og hvordan vi sikrer en god overgang.

 • Brugerprofil
  Du får besøg af den Supervisor og Personalekonsulent, der har ansvaret for hvordan vi løser hjælpen hos dig. Vi laver en Brugerprofil sammen med dig, hvor dine forventninger og ønsker til de kommende hjælpere registreres.
 • Samtaler og valg af hjælpere
  Interesserede hjælpere, der matcher din Brugerprofil indkaldes til samtale med dig, eventuelle pårørende samt supervisor og personalekonsulent fra AjourCare. På baggrund af samtalerne vælger du dit hjælperteam.
 • Oplæring af dit team på RCØ
  Når dit team er sat, starter oplæring af teamet på RCØ. Vi følger oplæringen tæt.

 • Evt. kontakt til hjemkommune om plejeopgaver
  Hvis du også skal have hjælp fra hjemmepleje, koordiner AjourCare udførelsen af eventuelle visiterede plejeopgaver med din hjemkommune.
 • Foreløbig APV
  Vi gennemfører en foreløbig Arbejds Plads Vurdering (APV) i hjemmet, for at sikre at udstyr kan placeres forsvarligt og overvågning kan udføres efter reglerne i Arbejdsmiljøloven.
 • Eventuelle ændringer i hjemmet
  I langt de fleste tilfælde skal der ikke ske ændring i hjemmet, for at vi kan løse den respiratoriske overvågning. Skal der ændres noget, er det en kommunal opgave. Vi oplyser hvis der er problemer i at dit hjem kan fungere som arbejdsplads.
 • Teammøde hvor vagtplan og daglige gøremål fastlægges
  Inden du kommer hjem, afholder AjourCare teammøde, hvor de kommende arbejdsopgaver gennemgås, og der lægges en vagtplan for den første måned.
 • Hjemtransport
  Du bliver ledsaget af en hjælper fra teamet under hjemtransporten.

 • Supervisions-besøg
  Allerede på første dag hjemme får du og hjælperen besøg af AjourCare’s supervisor, der sammen med RCØ’s sygeplejerske, sikrer at udstyr, indretning og arbejdsforhold er i orden.
 • Teammøde efter 2 uger
  14 dage efter hjemkomsten holdes teammøde, hvor eventuelle problemstillinger i forbindelse med hjemkomst og opgavestart drøftes.
 • Endelig APV
  Senest 2 måneder efter hjemkomsten gennemføres endelig APV. Vi anvender en ekstern og uvildig specialist til dette.

Vi håber vi med denne korte beskrivelse af de første måneder har givet svar på nogle af de spørgsmål du muligvis havde.
Har du andre spørgsmål, eller ønsker du nogle af punkterne uddybet, er du eller dine pårørende velkomne til at kontakte os på telefon: 55 34 14 00