Respiratorisk

Kvalitet

AjourCare fastansætter respirationshjælpere til alle teams, som sikrer kvaliteten i opgaveløsningen. Den enkelte Bruger kender sine hjælpere, og hjælperne er oplært i de respiratoriske kompetencer.

Hvert team har sin egen Teamleder, der sikrer vagtplanlægning, personalepleje, samt at den faglige opgave løses efter gældende regler og retningslinjer

 

Både faglærte og ufaglærte respiratoriske ordninger

AjourCare varetager både faglærte og ufaglærte respirationsordninger:

  • Region Sjælland: Ufaglærte respirationsordninger
  • Region Hovedstaden: Faglærte respirationsordninger
  • Region Midt: Faglærte respirationsordninger (børneordninger)

Vil du vide mere

Så kontakt AjourCare på telefon 55 34 14 00 eller læs mere om de respiratoriske ordninger via linket nedenfor.