Dit behov er i centrum og kvalitet er bærende for den service og ydelse du får

  • AjourCare leverer sundhedsfaglige vikarer på Sjælland, Lolland og Falster.
  • Vi dækker respiratoriske overvågningsopgaver af Brugere i eget hjem i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland.
    Arbejdet udføres på delegation fra Respirations Center Øst (Rigshospitalet – Glostrup) og Respirations Center Vest (Skejby Sygehus).
  • AjourCare er godkendt til varetagelse af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Uanset opgave er omdrejningspunktet kvalitet

  • Respiratoriske opgaver: hver Bruger har sit eget team og bliver respiratorisk overvåget i eget hjem. Opgaverne løses med både sundhedsfaglærte og ikke sundhedsfaglærte hjælpere, afhængigt af ordination. Respiratoriske hjælpere bliver fastansat i faste rul, med pension og sundhedssikring.
  • Vikar ydelser inden for sundhedsområdet: – såvel det primære sundhedsområde (kommunal pleje) som det sekundære sundhedsområde (sygehuse og regioner). Alle de vikarer du møder er faglærte vikarer uddannet inden for sundhedsområdet. Vikarer arbejder efter overenskomstdækkede løn- og ansættelsesforhold, og har lige som de fastansatte respirationshjælperne adgang til personalegoder og intern uddannelse.
  • AjourCare er godkendt til varetagelse af BPA-ordninger og tilbyder personale til kommunale handicapordninger.