Vi er AjourCare

 

Hos AjourCare får du en faglig, tryg og personlig behandling.

For at sikre dette har vi beskrevet tre kerneværdier – Nærvær, Udvikling og Professionalisme – som vores medarbejdere på de respiratoriske team, vores vikarer og vores personale på kontorerne alle lever op til.

Vores vision, mission og værdier er alle beskrevet, udbygget og eksemplificeret herunder.

Rune Stopa Paridon
Adm. direktør

Faglig, tryg og personlig behandling

 

Vision

AjourCare vil være det foretrukne bureau med speciale inden for det respiratoriske område og udvalgte sundhedsfaglige vikarydelser.

Mission

AjourCare har mange års erfaring i at levere sundhedsfaglige ydelser,
der letter hverdagen for vores kunder. Vi tilpasser personlige løsninger
til brugernes behov uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet.
Vi udvælger de bedst egnede medarbejdere og sikrer – gennem træning
og efteruddannelse – et kvalificeret personale, der skaber tryghed og
leverer en stabil, kontinuert service.

 

Vores 3 kerneværdier:

 

Nærvær

Samarbejde, gensidig respekt og omsorg er omdrejningspunkt i alle vores relationer. Ved at være rummelige, imødekommende og empatiske sikrer vi et nærværende, trygt og tillidsskabende miljø med fokus på den enkeltes trivsel og behov.

Udvikling

Vi udvikler os konstant ved at være nysgerrige, lyttende og opsøgende. Baseret på faglighed, kompetenceløft og mange års erfaring skaber vi en unik kombination af nytænkning og bæredygtige traditioner.

Professionalisme

Vi er dedikerede og kompetente medarbejdere, der sikrer sundhedsfaglige ydelser på et højt niveau. Ansvarlighed og medmenneskeligt engagement baseret på fleksibilitet og kvalitet garanterer en stabil og fokuseret opgaveløsning.