Kerneværdier

Vores 3 kerneværdier:

 

Nærvær

Samarbejde, gensidig respekt og omsorg er omdrejningspunkt i alle vores relationer. Ved at være rummelige, imødekommende og empatiske sikrer vi et nærværende, trygt og tillidsskabende miljø med fokus på den enkeltes trivsel og behov.

Udvikling

Vi udvikler os konstant ved at være nysgerrige, lyttende og opsøgende. Baseret på faglighed, kompetenceløft og mange års erfaring skaber vi en unik kombination af nytænkning og bæredygtige traditioner.

Professionalisme

Vi er dedikerede og kompetente medarbejdere, der sikrer sundhedsfaglige ydelser på et højt niveau. Ansvarlighed og medmenneskeligt engagement baseret på fleksibilitet og kvalitet garanterer en stabil og fokuseret opgaveløsning.

Fra ordination til tryghed i eget hjem.

Ajour Care – Dit behov i centrum