Organisation

Medarbejderne hos AjourCare

Respiratorisk

Hanne Bütow

Hanne Bütow

Rådgiver

Charlotte Paridon

Charlotte Paridon

Rådgiver

Kirsten Pedersen

Kirsten Pedersen

Rådgiver

Kathrine Svensson

Kathrine Svensson

Rådgiver

Anja Johansen

Anja Johansen

Teamleder

Martin Andersen

Martin Andersen

Vagtplanlægger

Claus Bo Andersen

Claus Bo Andersen

Teamleder Region Sjælland

Gülbahar Kara

Gülbahar Kara

Vagtplanlægger

Louise Kemp Brakchi

Louise Kemp Brakchi

Vagtplanlægger

Helle Beenfeldt Hansen

Helle Beenfeldt Hansen

Vagtplanlægger

Kvalitet & Udvikling

Louise Christensen

Louise Christensen

Rekruttering og marketing

Lars Ljørring

Lars Ljørring

Digital forretningskonsulent

Tua Dietrichsen

Tua Dietrichsen

Personalekonsulent

Administration

Charlotte Meineche

Charlotte Meineche

Løn- og regnskabsmedarbejder

Jonas Nielsen

Jonas Nielsen

Studentermedhjælper

Audre Gradeckaite

Audre Gradeckaite

Studentermedhjælper

Niels Paridon

Niels Paridon

Kontoradministrator

Marianne Probst

Marianne Probst

Servicemedarbejder

Privat omsorg

Stine Nielsen

Stine Nielsen

Områdeleder

Anette Strunck

Anette Strunck

Drift og planlægger

Vikar

Lotte Hendriksen

Lotte Hendriksen

Vikarchef

Anne-Elisabeth Aalbæk

Anne-Elisabeth Aalbæk

Vikarkonsulent

Karina Nordstrøm

Karina Nordstrøm

Vikarkonsulent

Louise Cecilie Hendriksen

Louise Cecilie Hendriksen

Vikarkonsulent

Mette Christiansen

Mette Christiansen

Vikarkonsulent

Ledelse

Rune S. Paridon

Rune S. Paridon

Adm. direktør

Thomas Brüggemann

Thomas Brüggemann

Kvalitets- og Udviklingschef