Organisation

Medarbejderne hos AjourCare

Respiratorisk

Hanne Bütow

Hanne Bütow

Driftsleder

Charlotte Paridon

Charlotte Paridon

Teamleder

Kirsten Pedersen

Kirsten Pedersen

Teamleder

Tua Dietrichsen

Tua Dietrichsen

HR konsulent

Anne-Sofie Velin

Anne-Sofie Velin

Teamleder

Claus Bo Andersen

Claus Bo Andersen

Teamleder Region Sjælland

Gülbahar Kara

Gülbahar Kara

Vagtplanlægger

Louise Kemp Brakchi

Louise Kemp Brakchi

Teamleder

Helle Beenfeldt Hansen

Helle Beenfeldt Hansen

Teamleder

Nabila Mathiasen

Nabila Mathiasen

Udviklings og trivsels konsulent

Vikar

Helle Sørensen

Helle Sørensen

Vikarkonsulent

Lotte Hendriksen

Lotte Hendriksen

Driftsleder

Anne-Elisabeth Aalbæk

Anne-Elisabeth Aalbæk

Vikarkonsulent

Louise Cecilie Hendriksen

Louise Cecilie Hendriksen

Vikarkonsulent

Mette Christiansen

Mette Christiansen

Vikarkonsulent

Helene Jensen

Helene Jensen

Vikarkonsulent

Privat omsorg

Lene Nielsen

Lene Nielsen

Driftsleder for Privat omsorg

Stine Nielsen

Stine Nielsen

Områdeleder

Anette Strunck

Anette Strunck

Teamleder

Mia Rulffs

Mia Rulffs

Teamleder

Lina Ringgive

Lina Ringgive

Vagtplanlægger

Kvalitet & Udvikling

Thomas Brüggemann

Thomas Brüggemann

Driftsleder

Martin Andersen

Martin Andersen

Projektleder

Louise Christensen

Louise Christensen

Brand Manager

Lars Ljørring

Lars Ljørring

Digital forretningskonsulent

Finans og service

Charlotte Meineche

Charlotte Meineche

Løn, regnskab og kontraktansvarlig

Jonas Nielsen

Jonas Nielsen

Studentermedhjælper

Niels Paridon

Niels Paridon

Kontoradministrator

Direktion

Rune S. Paridon

Rune S. Paridon

Adm. direktør