Hvad kræver det af dig?

Der er forskellige krav til opgaverne og vi har både faglærte og ufaglærte ordninger. Du oplæres efter Respirationscenter Øst’s retningslinjer, herunder sidemandsoplæring, inden du indgår på et team med egne vagter.
Erfaring i arbejde med respiratorisk overvågning er ønskeligt, men ikke et krav.
Generelt søger vi kompetente, selvstændige og ansvarsbevidste respiratoriske hjælpere:

 • der kan arbejde i et selvsupplerende team med kolleger
 • der er interesseret i at arbejde i Brugerens eget hjem
 • der er ansvarsbevidst, kan bevare overblikket og kan arbejde selvstændigt

15 Gode grunde

 1. Løn der matcher overenskomster på området
 2. Pension
 3. Økonomisk tryghed under sygdom
 4. Helbredskontrol ved natarbejde
  Alle ansatte med natarbejde tilbydes helbredskontrol hvert år i januar måned. Herefter tilbydes helbredskontrol hvert tredje år
 5. Sundhedssikring
  Alle ansatte tilbydes sundhedssikring efter et halvt års ansættelse
 6. AjourCare Grunduddannelse for handicaphjælpere
  Respirationshjælpere tilbydes at deltage i AjourCare Grunduddannelse for handicaphjælpere.
Grunduddannelsen giver et personligt kompetenceløft, og gør den enkelte respirationshjælper i stand til i endnu højere grad at mestre de udfordringer, der mødes i arbejdet
 7. Respiratorisk oplæring
  Respirationshjælpere der arbejder med respiratorisk overvågning i Region Hovedstaden og Region Sjælland uddannes/oplæres og eksamineres af Respirations Center Øst, Rigshospitalet-Glostrup. Respirationshjælpere der arbejder i Region Midt- og Nordjylland uddannes/oplæres og godkendes af Respirations Center Vest
 8. APV
  Der gennemføres en Arbejdspladsvurdering (APV) hos den borger/respiratorbruger du skal arbejde hos, inden for de første 2 måneder efter AjourCare er blevet tildelt opgaven. Derved sikrer vi at forholdene på arbejdsstedet er som de skal være
 9. Psykisk arbejdsmiljøprojekt
  Alle teams deltager i arbejdsmiljøprojekt til sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø, især fordi det kan være ensomt at arbejde som hjælper, der er alene på vagten
 10. Fem årlige teammøder
  Fem gange årligt mødes de enkelte team med den tilknyttede personalekonsulent. På møderne drøftes problemstillinger og planlægning i hverdagen samt professionel håndtering af opgaveløsningen
 11. Supervision
  Der er tilknyttet sundhedsfagligt uddannet supervisor til hvert team, og en psykolog tilknyttes, hvis der opstår problematikker af psykisk art. I Region Midt- og Nordjylland varetager supervisor den interne kvalitetsopfølgning
 12. Vagtplanlægning
  Du arbejder i selvsupplerende team.
  Der planlægges i vagtrul, så du i god tid ved hvornår du skal arbejde, og er der problemer, hjælper Personalekonsulenten med at få planlægningen på plads. Vi planlægger så du ikke overbelastes
 13. AKUT-team
  Selv om teamet er ansat til at dække hinandens vagter ved fravær og ferie, kan der opstå situationer helt akut, hvor det er vanskeligt at få en vagt dækket. Her har AjourCare etableret et AKUT-team, der kan træde til i nødsituationer, så der er afløsning til den respirationshjælper der er i vagt
 14. Rabatordninger
  Så snart du har haft 50 vagter kan du være med i AjourCare’s særlige rabatordninger hos mere end 2.500 firmaer i Danmark
 15. Kvalitet og service er i højsædet
  Professionel respekt, forståelse og engagement er kernen i arbejdet for AjourCare. Derfor er alle personalekonsulenter, vikarkonsulenter og administrative medarbejdere VB-certificerede. Du skal også som ansat vide, at der tages hånd om dig – hver gang du henvender dig

 

RCØ-Undervisningsvideoer

Klik her for at se RCØ-video om Tubeskift

Klik her for at se RCØ-video om Tracheostomipleje

Klik her for at se RCØ-video om Sugning

Klik her for at se RCØ-video om Manuel ventilation

Klik her for at se RCØ-video om Trilogi-respiratoren

 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvornår får vi lønnen udbetalt?
  • Lønnen indsættes på din konto sidste hverdag i måneden.

 

 • Hvornår er min lønseddel tilgængelig?
  • Senest aftenen før løn udbetalingen på “Din side” under “Løn/Udskrifter”

 

 • Hvordan kan jeg se hvilket skattekort jeg bruger?
  • Det fremgår af din lønseddel. Hvis vi benytter dit hovedkort vil der under “A-Skattepligtig indkomst” stå “Skatemæssige fradrag”. Hvis ikke dette fremgår af løn-sedlen er det fordi vi bruger dit bikort. (Man betaler også A-Skat på et bikort.)

 

 • Skal jeg ringe til AjourCare, hvis jeg bliver sendt hjem før tiden.
  • Ja, du skal ringe med det samme, og skrive i loggen at du er sendt hjem og tidspunkt

 

 • Skal jeg ringe til AjourCare, hvis jeg bliver bedt om at møde senere?
  • Nej, bruger skal give AjourCare besked. Du vil så få besked fra AjourCare her efter. Du skal så huske at skrive i loggen at du er mødt så snart du ankommer.

 

 • Hvad tid bør jeg ringe hvis jeg er syg til min vagt?
  • Til Dagvagt er det klokken 06:00
  • Til Nattevagt er det klokken 14:00
  • Til aftenvagt er det klokken 10:00