8. januar 2021

VIGTIG information om Covid19 vaccination

VIGTIG information om Covid19 vaccination

AjourCare arbejder på at sikre, at alle hjælpere kan modtage vaccination, da arbejdet indebærer tæt
kontakt med og behandling af Brugere i højrisikogruppen.
I den forbindelse udarbejder AjourCare en liste med alle aktive fastansatte hjælpere, der kan sendes til
Regionen, for at fremskynde processen for at få invitation til en vaccination.
Alle hjælpere har accepteret en samtykkeerklæring ifm. deres ansættelse, der muliggør at AjourCare kan
udarbejde denne liste med det samme.

Dog bedes man skrive til TPB@AjourCare.dk, såfremt man ikke ønsker at stå på listen over hjælpere der
skal have en vaccine snarest muligt.

Det vil ikke få ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis man ikke ønsker at modtage vaccinen, men
AjourCare opfordrer på det kraftigste alle hjælpere til at få den af hensyn til Brugeren, kollegaer, egen
familie og samfundet generelt.

Venlig hilsen
Thomas Brüggemann
Kvalitets- og Udviklingschef
AjourCare