Vikar

Kvalitet

Der er løbende kontakt med vores vikarer og der kommer løbende flere til. Vikarerne bliver klædt på ved en tilknytningssamtale,- et to timeres introforløb med undervisningsmateriale, så de er klar til opgaven som vikar hos AjourCare.
Vores kvalitetsstyringssystem, bygger på Den Danske Kvalitetsmodel og sikrer at matchet af vikarer til kundens behov sker hurtigt og effektivt.

Veluddannede vikarer

De tilknyttede vikarer er uddannet indenfor sundhedssektoren og er i besiddelse af et uddannelsesbevis, samt for sygeplejerskers og social- og sundhedsassistenters vedkommende, en gyldig autorisation.
De er i en af følgende faggrupper:

• Sygeplejerske
• SSA
• SSH
• Sygehjælper
• Hjemmehjælper
• Socialpædagog
• Plejer

Vi sørger for at vikarerne har en straffeattest uden anmærkninger, og holder deres uddannelse opdateret gennem kurser.

AjourCare dækker vikaropgaver inden for sygehuse, psykiatri og kommunal pleje på Sjælland, Lolland og Falster.

Sygehusene i Region Sjælland: Holbæk, Køge, Næstved, Nykøbing Falster, Ringsted, Roskilde og Slagelse.
Psykiatrien i Region Sjælland: Dianalund, Slagelse og Vordingborg.

Kommunal pleje: Det sydlige Sjælland, Lolland og Falster.

Derudover løser vi opgaver for private, der har behov for ekstra hjælp i hverdagen – herunder professionel hjælp til aflastning af pårørende, respiratorisk overvågning og handicaphjælp.

Har du brug for en vikar, så kontakt vores certificerede Vikarkonsulenter på 55 34 14 00-