1. oktober 2021

AjourCare 15 år!

AjourCare 15 år!

TILLYKKE TIL OS I AJOURCARE

Det hele startede i den sydlige del af Region Sjælland, hvor succesen satte sine rødder. Den 1. oktober 2006 etablerede Ida Paridon virksomheden Vipvikar, som i dag eksisterer under navnet AjourCare. Vipvikar forsynede Regionen med sundhedsfagligt uddannet personale til sygehuse og kommunal pleje.

Familien Paridon havde store ambitioner for vækst.

I 2010 udvidede Ida forretningen sammen med sin svoger Flemming Paridon Brüggemann, og virksomheden fik aftaler i stand inden for blandt andet respiratorisk overvågning i eget hjem.

Mange regionale og kommunale aftaler er kommet i stand siden, og den stadigt familieejede virksomhed udgør i dag over 700 medarbejdere inkl. den nyetablerede hjemmepleje Privat Omsorg.

Vi skaber fortsat vækst med en skalerbar forretningsmodel, og ambitionerne er ikke blevet mindre. Vi repræsenterer i dag en række muligheder og udfordringer, som alle kræver handlekraft, nytænkning og vedholdenhed. Vi glæder os alle til 15 år mere i en spændende forretning med stort potentiale.